MOTIVACIJA

3

Motivacija predstavlja gorivo na putu uspjeha svakog čovjeka.

Često čujemo kako neko kaže: “treba mi neko da me malo motiviše” međutim, prava istina je da niko nikoga ne može motivisati jer motivacija dolazi iznutra na osnovu naših emocija, a ne na osnovu vanjskih faktora.

Svaki čovjek može i treba da sam sebe motiviše.

Sva dešavanja u našem životu su u suštini neutralna, nisu niti pozitivna niti negativa, međutim mi ih svojim emocijama “obojimo” i damo im pozitivni ili negativni kontekst.

U zavisnosti od načina tumačenja događaja zavisi da li nas taj događaj motiviše ili ne, da li nam oduzima energiju ili ne.

95% naših emocija i načina na koji se osjećamo u određenom trenutku zavisi od naših misli, pozitivne misli će učiniti da se osjećamo ohrabreni i motivisani da preduzmemo akciju.

Zato moramo stalno sebe ohrabrivati i bodriti pozitivnim mislima koje onda za posljedicu imaju pozitivne emocije koje su pogodno tlo za razvoj motivacije.

Da bi smo uvijek bili motivisani moramo postati optimistična osoba koja će prije svega voljeti sebe, ohrabrivati sebe pozitivnim unutrašnjim dijalogom, govoriti stalno sebi “JA TO MOGU.”

Kao što bi rekli sportskim žargonom:

“MORATE POSTATI SVOJ LIČNI VOĐA NAVIJAČA.”

Da bi smo uvijek bili motivisani i dobro raspoloženi trebamo voditi računa o našim mislima (JER POSTAJEŠ ONO ŠTO MISLIŠ) koje uvijek trebaju biti pozitivne, trebamo se družiti sa pozitivnim ljudima, ljudima od kojih imamo šta naučiti, manje gledati negativni TV program koji našu podsvijest hrani negativnim informacijama, ne kukati, ne optuživati druge, preuzeti punu odgovornost za sebe i svoj život, ne pričati drugim ljudima o svojim problemima (jer 80% tih ljudi ne daju ni žutu banku za naš problem, a preostalih 20% ljudi naši problemi na neki način čine sretnima), trebamo čitati kvalitetnu literaturu, a jedan od načina jeste i gledanje motivacionih video zapisa.

Na ovom dijelu ovog edukativnog sajta možete pronaći neke motivacione video zapise koji će podići Vaše raspoloženje na jedan viši nivo, povećati Vašu motivaciju i pomoći da Vaš um hranite pozitivnim mislima i afirmacijama.

Predlažem da ove video zapise gledate svakodnevno i ohrabrujem Vas da budete aktivni i da pronađete još više ovakvih motivacionih video zapisa.

Zig Ziglar je rekao:

“Ljudi mi često kažu da motivacija ne traje dugo, a ja im kažem da ne traje ni tuširanje. Zato i motivisanje i tuširanje preporučujem svakodnevno.”

 Prof Dr. Nikola Čanak:

“Motivacija je sve ono što znanje i umenje pretvara u uspjeh (sreću ili neki konkretno postavljeni cilj).”

A sada odaberite i pogledajte neki motivacioni VIDEO ZAPIS po Vašoj želji:

Srdačan pozdrav,
Refik Hrvić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *