2. USKLADITE LIČNE I ZAJEDNIČKE CILJEVE

Tehnike samomotivacije

ciljeviBićete samotivisani za rad u okviru određene organizacije ako se vaši lični ciljevi poklapaju sa ciljevima kompanije.

To ne znači da ste sebična osoba, već da znate zašto se izabrali tim za koji igrate. Pored ciljeva, poželjno je da prihvatate kulturu kompanije, njene vrijednosti, viziju i filozofiju.

Prema Dejvidu MekKilendu, tri faktora motivišu zaposlene na uspjeh:

  1. samoostvarenje;
  2. moć;
  3. pripadništvo grupi;

Zadatak menadžera je da razumije vašu motivaciju i adekvatno odgovori na nju, odnosno da vas motiviše na samomotivaciju.

Izvor: Valentin Kuleto – personal blog

Linija

Veliki pozdrav!

Potpis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *