Sir Ken Robinson

2009_best

Linija

Sir Ken Robinson

“Mašta je izvor svih ljudskih dostignuća.” – Sir Ken Robinson

Oblasti: psihologija uspjeha, edukacija, obrazovni sistem;


Sir Ken Robinson2

Sir Ken Robinson – jedan je od vodećih svjetskih stručnjaka na polju kreativnosti i obrazovanja.

U svojoj karijeri sarađivao je s mnogim vladama država Europe i Azije, velikim kompanijama s liste Fortune 500, neprofitnim i drugim uglednim organizacijama.

Neke od njih su:

Royal Shakespeare Company, Sir Paul McCartney’s Liverpool Institute for Performing Arts, The Royal Ballet, The Hong Kong Academy for Performing Arts, The European Commission, UNESCO, The Council of Europe, The J. Paul Getty Trust i Education Commission of the States.

Od 1989. do 2001. godine radio je kao “Professor of Arts Education” pri Sveučilištu Warwick.


“Ako nisi spreman da pogriješiš, nikada nećeš napraviti nešto originalno!” – Sir Ken Robinson 

sidebar_facebook   sidebar_twitter   sidebar_youtube

Lekcije:

• Škole ubijaju kreativnost

• Započnimo revoluciju učenja

• Obrazovanje-promjena navika

Linija

Veliki pozdrav!

Potpis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *