"I zaista, zar ima većeg truda od onog koji teži da popravi ljudskost u čovjeku, da poboljša svijet i da mu pridoda nešto svoje i neponovljivo."

← Back to "I zaista, zar ima većeg truda od onog koji teži da popravi ljudskost u čovjeku, da poboljša svijet i da mu pridoda nešto svoje i neponovljivo."